Shinetsu Hokuriku Ski Resort total 261
1
(kabu)suno^eriamanejimentohakusan
HAKUSAN SHI ISHIKAWA 920-2331 Japan
5.0
2
yamadakan
MINAMIUONUMA SHI NIIGATA 949-6431 Japan
5.0
3
yuzawapa^kurizo^to
MINAMIUONUMA GUN YUZAWA MACHI NIIGATA 949-6372 Japan
5.0
4
hakubamurasuki^kurabu
KITAAZUMI GUN HAKUBA MURA NAGANO 920-2318 Japan
5.0
5
buranshutakayamasuki^baresutoranpoteto
CHIISAGATA GUN NAGAWA MACHI NAGANO 391-0115 Japan
5.0
6
tairatanikougenkote^ji
SHIMOINA GUN HIRAYA MURA NAGANO 104-0061 Japan
5.0
7
iiyamashantsue
IIYAMA SHI NAGANO 969-3302 Japan
5.0
8
GALAsuki^ba
MINAMIUONUMA GUN YUZAWA MACHI NIIGATA 612-8487 Japan
5.0
9
shigakougen kidoikesuno^pa^ku
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 381-0401 Japan
4.9
10
Mt.guranbyu^suki^ba
MINAMIUONUMA SHI NIIGATA 669-5372 Japan
4.8
11
echigoyuzawaonsen ipponsugisuki^ba
MINAMIUONUMA GUN YUZAWA MACHI NIIGATA 949-7235 Japan
4.7
12
shirakabakokusaisuki^bapatoro^ru
KITASAKU GUN TATESHINA MACHI NAGANO 391-0115 Japan
4.7
13
nozawaonsensuki^ba
SHIMOTAKAI GUN NOZAWAONSEN MURA NAGANO 389-2257 Japan
4.6
14
myoukousuki^pa^ku
MYOKO SHI NIIGATA 949-2235 Japan
4.6
15
obuseQuest
KAMITAKAI GUN OBUSE MACHI NAGANO 381-0211 Japan
4.6
16
nanaokorosasuki^ba
NANAO SHI ISHIKAWA 926-0034 Japan
4.5
17
shigakougenyakebitaisansuki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 389-2303 Japan
4.5
18
nozawaonsensupo^tsukouen
SHIMOTAKAI GUN NOZAWAONSEN MURA NAGANO 779-4306 Japan
4.5
19
myoukousuginoharasuki^ba
MYOKO SHI NIIGATA 819-1145 Japan
4.5
20
sharumanhidasuki^ba
ITOIGAWA SHI NIIGATA 018-5201 Japan
4.5
21
kisofukushimasuki^ba
KISO GUN KISO MACHI NAGANO 501-0707 Japan
4.5
22
ryuuousuki^pa^kujimusho
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 969-2752 Japan
4.5
23
kashiwazakishi takayanagisuki^ba
KASHIWAZAKI SHI NIIGATA 014-1201 Japan
4.5
24
ipponsugirifuto
MINAMIUONUMA GUN YUZAWA MACHI NIIGATA 949-6101 Japan
4.5
25
YAMABOKUwairudosuno^pa^ku
KAMITAKAI GUN TAKAYAMA MURA NAGANO 055-2315 Japan
4.4
26
hasuikesuki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 055-2315 Japan
4.4
27
okushigakougensuki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 381-0405 Japan
4.4
28
tsugaikekougensuki^ba
KITAAZUMI GUN OTARI MURA NAGANO 399-9422 Japan
4.4
29
hakubahappouonesuki^ba
KITAAZUMI GUN HAKUBA MURA NAGANO 399-9422 Japan
4.4
30
yomaseonsensuki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 520-1655 Japan
4.4
31
ichinosefamiri^suki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 055-2315 Japan
4.3
32
ikenoheionizumisuki^ba
MYOKO SHI NIIGATA 949-2112 Japan
4.3
33
akakuraonsensuki^ba
MYOKO SHI NIIGATA 949-2112 Japan
4.3
34
sakaekurabusuki^ba
SHIMOMINOCHI GUN SAKAE MURA NAGANO 949-2112 Japan
4.3
35
hakubakoruchinasuki^ba
KITAAZUMI GUN OTARI MURA NAGANO 399-9422 Japan
4.3
36
yabuharakougen suki^ba
KISO GUN KISO MURA NAGANO 399-6202 Japan
4.3
37
nomugitougesuki^ba
MATSUMOTO SHI NAGANO 390-1611 Japan
4.3
38
teragoyasuki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 386-2211 Japan
4.3
39
sugadairakougenpainbi^kusuki^ba
UEDA SHI NAGANO 386-2204 Japan
4.3
40
hakubagoryuusuki^ba
KITAAZUMI GUN HAKUBA MURA NAGANO 399-9211 Japan
4.3
41
togakushisuki^ba【nagano suki^ba/sunobo/osusume】
NAGANO SHI NAGANO 381-4101 Japan
4.3
42
jiigagakusuki^ba
OMACHI SHI NAGANO 407-0311 Japan
4.3
43
iwadakegondora noa
KITAAZUMI GUN HAKUBA MURA NAGANO 697-0631 Japan
4.3
44
Hakuba47 uinta^supo^tsupa^ku
KITAAZUMI GUN HAKUBA MURA NAGANO 399-9211 Japan
4.3
45
chuuouarupususenichishikisuki^ba
KOMAGANE SHI NAGANO 689-4424 Japan
4.3
46
yachihokougensuki^ba
MINAMISAKU GUN SAKUHO MACHI NAGANO 300-2311 Japan
4.2
47
buranshutakayamasuki^rizo^to
CHIISAGATA GUN NAGAWA MACHI NAGANO 300-2311 Japan
4.2
48
kumanoyusuki^ba
SHIMOTAKAI GUN YAMANOCHI MACHI NAGANO 840-0503 Japan
4.2
49
kagurasuki^ba
MINAMIUONUMA GUN YUZAWA MACHI NIIGATA 381-0405 Japan
4.2
50
togarionsensuki^ba
IIYAMA SHI NAGANO 389-2257 Japan
4.2